Budoucnost vašich technologií

Datové sítě LAN a Wi-Fi

Strukturovaná kabeláž

Návrh řešení datových sítí pro různé typy objektů, jako jsou průmyslové areály, bytové domy, rodinné domy i jiných specifických prostor. Dodávka a instalace aktivních prvků (routery, switche, WiFi AP, VoIP apod.) je samozřejmostí.

Základem strukturované kabeláže jsou kvalitní pasivní prvky, které zajišťují datové přenosy po tzv. fyzické vrstvě. Jedná se o kabeláž (vlastní kabelové vedení) a o technologii ukončení kabeláže (datové zásuvky, patch panely atd.). Základní vlastností strukturované kabeláže je možnost použít stejné rozvody pro přenos dat, hlasu, obrazu, zabezpečovacího systému, ale i také např. pro přenos informací pro měření a regulaci.

Metalická kabeláž

Metalické kabeláže se dle přenosových parametrů řadí do několika základních kategorií, z nichž jsou dnes nejvýznamnější Cat 5e a Cat 6A:

Cat 5e – je cenově nejdostupnější, pro běžné uživatele dostačující, rychlost do 1 Gb/s na vzdálenost 100 m
Cat 6A – je pro náročné aplikace již nutností, rychlost 10 Gb/s na vzdálenost 100 m s šířkou pásma 500 MHz

Optická kabeláž

Optická kabeláž se používá tam, kde již metalická nevyhovuje podmínkám přenosu dat, zejména v páteřních vedeních. Jedná se zejména o větší vzdálenosti, vyšší přenosové rychlosti, galvanické oddělení, apod. Optické kabely jsou ideální pro instalace v prostředí s elektromagnetickým rušením a nevadí jim souběh se silovými rozvody.

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě, pro většinu koncových uživatelů, rozšiřují možnosti klasických datových sítí. Všude tam, kde by bylo obtížné či neefektivní instalovat kabelový rozvod, mají své místo bezdrátové technologie. Z hlediska funkčnosti a výsledku jsou, odhlédneme-li od dosahovaných přenosových rychlostí, ekvivalentní ke klasickým sítím. Jejich výhodou je i komfort a flexibilita při připojení v rámci lokální sítě. Mobilita a flexibilita uživatelů bezdrátové sítě přináší zvýšené nároky na zabezpečení a správu. Bezdrátová síť s centrálním řízením pomocí kontroléru poskytuje vysoké zabezpečení proti útokům, snadnou správu a monitoring. Zabezpečení bezdrátových síti je již dnes na velice dobré úrovni.