Budoucnost vašich technologií

Datové sítě LAN a Wi-Fi

Strukturovaná kabeláž

Navrhujeme a realizujeme datové síté pro různé typy objektů, zahrnující administrativní budovy, průmyslové areály, bytové domy, rodinné domy a další specifická prostředí. Naše služby zahrnují dodávku a instalaci aktivních prvků, jako jsou routery, switche, bezdrátové přístupové body (WiFi AP) a VoIP zařízení, přičemž klademe důraz na maximální spolehlivost a výkonnost těchto prvků.

Základem našich strukturálních kabelážních řešení jsou kvalitní pasivní prvky, které hrají klíčovou roli při zajištění datového přenosu na fyzické vrstvě sítě. Tento koncept zahrnuje jak samotnou kabeláž (fyzické kabelové trasy), tak i technologie pro ukončení kabeláže, včetně datových zásuvek, patch panelů a dalšího vybavení. Jedním z hlavních rysů strukturované kabeláže je její univerzálnost, což znamená, že lze využít stejné infrastruktury pro přenos dat, hlasových komunikací, video signálů, zabezpečení a dokonce i pro řídicí a monitorovací účely.

Naše řešení jsou navržena s ohledem na optimální výkon a flexibilitu, což umožňuje našim klientům efektivně využívat moderní technologie a integrovat různé komunikační a bezpečnostní systémy do jedné spolehlivé infrastruktury.

Metalická síť

Metalické sítě se podle svých přenosových parametrů řadí do několika základních kategorií, z nichž jsou dnes nejvýznamnějšími standardy kabeláží kategorie Cat 5e a Cat 6A:

Cat 5e (Category 5e)

Tato kategorie kabeláže je cenově dostupná a běžně používaná pro širokou škálu aplikací. Cat 5e kabely poskytují přenosovou rychlost až do 1 Gb/s při vzdálenosti 100 metrů. Tato kategorie je vhodná pro většinu běžných uživatelských potřeb.

Cat 6A (Category 6A)

Cat 6A kabely jsou určeny pro náročné aplikace, kde je vyšší propustnost a spolehlivost klíčovými parametry. Tato kategorie umožňuje přenosovou rychlost až 10 Gb/s na vzdálenost 100 metrů s šířkou pásma 500 MHz. Cat 6A je nezbytná pro moderní výkonné sítě, které vyžadují vysokou rychlost datového přenosu.

Volba mezi Cat 5e a Cat 6A závisí na konkrétních potřebách a budoucích požadavcích na síťovou infrastrukturu. Zohledňuje se přitom jak stávající provozní požadavky, tak i možnost budoucího rozšiřování sítě.“

Optická síť

Optická síť se stává preferovanou volbou tam, kde kabeláž s metalickými vodiči již nedostačuje pro splnění nároků na přenos dat, zejména v oblasti páteřních sítí a komunikace na větší vzdálenosti. Hlavními faktory, které vedou k volbě optické kabeláže, patří potřeba přenosu na větší vzdálenosti, vyšší přenosové rychlosti, galvanické oddělení a další specifické požadavky.

Optické kabely se stávají ideální volbou pro instalace v prostředích s vysokým stupněm elektromagnetického rušení, protože nejsou náchylné k elektromagnetickým interferencím. Tato kabeláž dokáže udržet kvalitu datového přenosu i v prostředích, kde současně probíhá vedení silového proudu a dalších výkonných elektrických zařízení.

Optická kabeláž se tak stala klíčovým prvkem v moderních telekomunikačních a datových sítích, a to zejména pro svou schopnost poskytovat vysokou rychlost přenosu dat na dlouhé vzdálenosti a odolnost vůči rušivým vlivům.

Bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě představují pro většinu koncových uživatelů významné rozšíření možností tradičních datových sítí. Tyto technologie nacházejí své uplatnění v situacích, kde by instalace kabelové infrastruktury byla obtížná nebo neekonomická, a poskytují z hlediska funkčnosti a výsledků srovnatelné výhody v porovnání s tradičními kabelovými sítěmi.

Jedním z klíčových beneficíí bezdrátových sítí je pohodlnost a flexibilita při připojení uživatelů uvnitř místní sítě. Mobilita a variabilita uživatelských zařízení v bezdrátovém prostředí vytváří zvýšené požadavky na zabezpečení a správu. Centralizované řízení pomocí kontroléru ve wireless síti přináší výhodu vysokého zabezpečení proti potenciálním útokům, zároveň usnadňuje správu a monitorování sítě.

Bezpečnost bezdrátových sítí dosahuje v současné době vysoké úrovně a byla důkladně zkoumána a vylepšována v reakci na stále se vyvíjející hrozby a bezpečnostní výzvy.