Budoucnost vašich technologií

Zabezpečení dat

Zabezpečení dat

Zálohování

Zálohování dat je nedílnou součástí všech informačních systémů. Jedná se o proces duplikování dat, který umožňuje načíst duplicitní sadu v situaci, kdy dojde ke ztrátě dat. Pro naše zákazníky navrhujeme konkrétní řešení a plán zálohování.

Šifrování

Šifrování dat převádí data do jiné podoby nebo kódu, takže je mohou číst pouze lidé s přístupem k tajnému klíči (dešifrovací klíč) nebo heslu. V současné době je šifrování jednou z nejoblíbenějších a nejúčinnějších metod zabezpečení dat.

CMDB

Databáze správy konfiguračních položek (CMDB) je databáze, která obsahuje všechny důležité informace o hardwarových a softwarových komponentách používaných v IT službách organizace a vztahy mezi těmito komponentami.

Pro bezproblémový provoz IT infrastruktury je důležitá její přehledná dokumentace, která se musí pravidelně aktualizovat.