Budoucnost vašich technologií

Zabezpečení dat

Sken zranitelností

Sken zranitelností je proces určený k vyhodnocení možných rizik a zranitelností počítačů, sítí nebo aplikací. Využívá se při identifikaci a detekci zranitelných míst v infrastruktuře zákazníka. Zranitelnosti jsou způsobeny nesprávnou konfigurací systémů, nepravidelnou aktualizací zařízeních, jako jsou firewally, switche, servery atd. Skenování zranitelností lze provést dvojím způsobem. Výsledky skenování jsou zákazníkovi reportovány s doporučením na opatření.

Autentizované skenování

Tento druh skenování umožňuje přistupovat ke zdrojům informací pomocí přihlašovacích údajů účtu, který má například oprávnění k řízení aplikace či serveru.

Anonymní skenování

Tato metoda může mít za následek větší počet False Positive výsledků a není schopná přesně určit konfiguraci systému. Anonymní skenování je používáno bezpečnostními analytiky, kteří se snaží určit bezpečnostní hrozby

Zálohování

Zálohování dat je nedílnou součástí všech informačních systémů. Jedná se o proces duplikování dat, který umožňuje načíst duplicitní sadu v situaci, kdy dojde ke ztrátě dat. Pro naše zákazníky navrhujeme konkrétní řešení a plán zálohování.

Šifrování

Šifrování dat převádí data do jiné podoby nebo kódu, takže je mohou číst pouze lidé s přístupem k tajnému klíči (dešifrovací klíč) nebo heslu. V současné době je šifrování jednou z nejoblíbenějších a nejúčinnějších metod zabezpečení dat.

CMDB

Databáze správy konfiguračních položek (CMDB) je databáze, která obsahuje všechny důležité informace o hardwarových a softwarových komponentách používaných v IT službách organizace a vztahy mezi těmito komponentami.

Pro bezproblémový provoz IT infrastruktury je důležitá její přehledná dokumentace, která se musí pravidelně aktualizovat.